Focus on the impact of the EU policies of migration and integration in Central European Countries
migrationtothecentre › Poems - Daughter & My Country

Poems - Daughter & My Country

4. 4. 13
Source: migrationonline.cz

Дочь

Ты уехала дочь дорогая,
Далеко от Отчизны своей,
Ты уехала, мне одиноко,
Сердце ноет,
Тревожно мне,
Будто отняли мою половинку,
Заодно и покой навек.

Толком не попрощалась со всеми 
И быстро купила билет,
И мне обещала в порыве,
Ответить письмом или нет.

Как ты там моя дочь, мой ребенок?
Как же приняли люди тебя?
Я растила тебя с любовью
И молитвой святой храня.
Вот и горы молчат вековые
И весточки нет от тебя.
Я люблю тебя, дочь дорогая, 
И молюсь, чтоб была ты жива!...

- Я доехала Мама, родная!
Люди тут как везде… 
Кто поможет, 
А кто посоветует,
Кто протянет руку помощи в беде.
И работу нашла возле дома,
Буду шить, и вязать, и учить,
Ты ведь знаешь, я умею,
И себе помочь и Тебе.
Я вернусь моя Мама сразу,
Только заработаю чуть-чуть,
И, пожалуйста, Дорогая!
Ты не плачь, не грусти,
Я вернусь!
Нам ведь много не надо, Мама,
Только Ты себя береги!
Береги свое сердце,
И покой свой береги.

Я вернусь, Дорогая Мама,
Как растает снег, сразу вернусь,
Ты оденься тепло, Моя Мама,
И  здоровье свое береги.

Я ведь знаю холод Памира
И Гиссарский хребет за ним,
Дует ветер с Душанбинки

И ущелье Варзоб над ним.
Летом там хорошо, я знаю,
Чукри*, сиялаф*, костуруф*,
Я вернусь, Моя Дорогая,
Только ты себя сохрани!

Вечерком посидим возле дома, 
И соседей своих позовем!
Я люблю Тебя моя Мама,
Ты себя для меня береги!


*Чукури, чукри – ревень

*Сиялаф – горная съедобная трава (дословно «черная трава»)

*Костуруф - горная съедобная трава

© Copyright: Наргис Рахмонова, 2012
Свидетельство о публикации №112122500664


Моя Страна

Моя Страна!
Моя гордость и радость,
Моя печаль,
Моя слеза...

И сколько же еще ты будешь,
Терпеть и плакать и страдать?

Тебе дают и веселиться, и танцевать и песни петь...
И строить на просторах Крыши...
И выжить, и не умереть...
Ты часто остаешься один, наединe с самим собой...
На возвышениях Памира, где остроконечная боль... 

Ты хочешь быть свободной как Птица...
Взлететь, парить и не пропасть...
Надышаться воздухом Силы...
Спуститься вниз...и дальше жить..., творить и выживать...

Ты хочешь жить со всеми в мире,
Ведь твое кредо - Боми Мир*
Твоя опора - твой Язык!
Твоя история – богатство,
И выживший народ в горах,
Тому прямоe свидетельство…

И сколько же еще будут писать
А, писать-то есть о чем...
Боль твою бы излечить, как когда-то Авиценна...

И стихами Рудаки,
И стихами Омара Хайяма…
Расписать все стены твои как орнаментами шедевра...

Пожелаю я Тебе больше силы и терпения...
Возвышаться и не плакать на просторах Памира!


*Боми Мир - с тадж.: Крыша Мира - горы Памир 

© Copyright: Наргис Рахмонова, 2013
Свидетельство о публикации №113012408727


Dcéra

Nargis Rahmonova

Odišla si preč, drahá dcéra,
ďaleko od svojej vlasti.
Odišla si, mne srdce zviera,
je mi smutno samej, dcéra moja,
som plná nepokoja,
akoby vzali polovicu zo mňa,
a tým aj môj pokoj. A navždy.

Tak rýchlo si si kúpila lístok,
že si nestihla ani lúčenie,
len mne si sľúbila v tom chvate,
že mi napíšeš. Alebo aj nie.

Ako si tam, dcéra moja, dieťa moje?
Ako ťa prijali v krajine cudzích slov?
Vychovávala som ťa s láskou
a chránila svätou modlitbou.
A teraz mlčia aj prastaré vrchy
a od teba nijaká správa.
Ľúbim ťa, drahá dcéra,
a modlím sa, nech si živá a zdravá...!

„Dobre som došla, drahá mama!
Ľudia sú tu ako všade...
Niekto pomôže,
niekto poradí,
niekto podá ruku v biede.
Aj prácu som si našla blízko domu,
budem šiť, pliesť aj učiť,
veď vieš, že dokážem
pomôcť aj sebe, aj Tebe.
Skoro sa vrátim, mamička,
len čo trošku zarobím.

A prosím ťa, drahá mama, neplač
a nesmúť ani trošíčka,
vrátim sa!
Mama, nám predsa toho veľa netreba,
len dávaj pozor na seba!
Srdce si chráň
A chráň si svoj pokoj.

Vrátim sa, drahá mama,
vrátim sa, len čo sa roztopí sneh,
teplo sa obliekaj, mama moja,
a dávaj si pozor na zdravie.

Veď poznám chlad Pamíru
a Gissarský chrbát za ním,

duje vietor z Dušanbinky,

z úžľabiny rieky Varzob.
V lete je tak krásne, ja viem,
rastie tam čukri*, sijalaf*, kosturuf*,
Vrátim sa, moja drahá,
len dávaj pozor na seba!

Večer si posedíme so susedmi,
nič viac nám netreba!

Ľúbim ťa, mamička,

pre mňa dávaj pozor na seba!

-------------------------

Vysvetlivky:

* čukri -- rebarbora
* sijalaf, *kosturuf – horské jedlé rastliny


Moja krajina

Moja krajina!
Moja pýcha i radosť,
môj žiaľ,
moja slza...

Ako dlho ešte budeš
trpieť a plakať a umárať sa?

Môžeš sa aj radovať, aj tancovať aj spievať piesne...
Aj stavať na šíravách Strechy...
Aj prežiť, aj neumrieť...
Často si sama, len sama so sebou...
Na výšavách Pamíru, kde je končitá bolesť...

Chceš byť slobodná ako vták...
Vzlietnuť, plachtiť a nespadnúť...
Dýchať vzduch sily...
Spustiť sa nadol... a žiť ďalej... tvoriť a uzdravovať sa...

Chceš žiť so všetkými na svete,
veď tvoje krédo znie: Pamír – Strecha sveta.

Tvojou oporou je tvoj jazyk!

Tvojej dejiny sú tvoj poklad

a národ, čo žije v horách,

je toho priamym svedkom...

A ešte koľko sa bude písať
a veru je o čom...
Ach, vyliečiť tak tvoje bolesti ako voľakedy Avicenna...

A veršami básnikov Rudaki
a Omara Chajjáma...
Pomaľovať všetky skaly majstrovskými dielami....
Želám ti veľa sily a trpezlivosti...
Týčiť sa a neplakať na šíravách Pamíru!

© Copyright: Наргис Рахмонова, 2013
Свидетельство о публикации №113012408727

 Z ruských originálov preložil a editoval Ján Štrasser.


Nargis Rahmonova pochádza z Tadžikistanu. Na Slovensku už žije niekoľko rokov, hovorí plynulo po slovensky. Žije a pracuje v Bratislave a venuje sa aj písaniu básní.

Nargis Rahmonova comes from Tajikistan. She has lived in Slovakia for couple of years and is fluent in Slovak. She lives and works in Bratislava and writes poetry. The poems "Daughter" and "My country" has been written exclusively for the project "Migration to the centre". The Russian originals has been translated to Slovak language by the poetrist Ján Štrasser.

Básne “Dcéra” a “Moja Krajina” vznikli v rámci projektu “Migration to the Centre”, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Európa pre občanov a Medzinárodným vyšehradským fondom. Text odzrkadľuje názory autorky a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií v ňom obsiahnutých.

The Poems have been written as part of the project Migration to the Centre supported by the by the Europe for Citizens Programme of the European Union and the International Visegrad Fund. This poem reflects the views of the author only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


The project has been generously supported by the European Commission The "Europe for citizens" programme, International Visegrad Fund and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
EU
Funded by the Europe for
Citizens Programme
of the European Union
Visegrad Fund. Ministry of Foreign Affairs.
Contacts:
Daniela Pěničková, project coordinator
Phone: (+420) 296 325 345, E-mail: daniela.penickova@mkc.cz

cms Toolkit - Econnect